Druppels van de Middelsee

Yn ’e Midsieuwen is de Middelsee troch tichtslykjen stadichoan ferdwûn út it lânskip. De droege drippen stean hjir symboal foar. De drippen binne makke fan wylgetienen, sûnder ekstra metaalkonstruksje. It suvere fan it materiaal komt hjirtroch folslein ta syn rjocht, lykas ek de Middelsee yn al syn suverheid it lân berikke.

In de Middeleeuwen is de Middelsee door dichtslibbing geleidelijk verdwenen uit het landschap. De droge druppels staan hiervoor symbool. De druppels zijn van wilgentenen vervaardigd, zonder extra metaalconstructie. De puurheid van het materiaal komt hierdoor volledig tot zijn recht, zoals ook de Middelsee in al zijn puurheid het land bereikte.

In the Middle Ages, the Middelsee gradually disappeared from the landscape due to silting up. The dry drops symbolize that. The drops are made of willows, without extra metal construction. The purity of the material is thus fully realized, just as the Middelsee reached the mainland in all its purity.

Wat zijn de mogelijkheden?
Schetsen, bedenken en uitwerken van de ideeën.
“vormen van de wilgentenen”

Ons doel van de dag is om verder onderzoek te doen naar het “vormen van de wilgentenen”. Hoe krijgen we de takken zover dat zij ónze vorm vinden. Onderzoek naar de vormspanning en vormtendens is hetgeen wij in het werken tegenkomen. Spannend! Wij zijn aan het zoeken en ondervinden, met resultaat; al zeven vormen klaar! Op naar het grote werk.

GROTER werken

We zijn bij het pand van de orthodontiepraktijk geweest om een beeld van de afmetingen te krijgen. Eenmaal binnen werden we heel vriendelijk ontvangen en mochten we binnenkijken.
Er hing een prachtige blauwdruk (oude kaart) van het pand uit 1926, dat ons ook inzicht gaf in de “hoek” van het dak.

In Wjelsryp zijn we GROTER gaan werken. Karin helpt het ons bij het opzetten van de grotere druppelvormen.

Dit keer bij daglicht en in de warme schuur.
Afgelopen week hebben we extra gewerkt op donderdagochtend in Wjelsryp. Dit keer bij daglicht en in de warme schuur. De druppelvormen die we maken worden steeds groter en we krijgen meer handigheid in het werken met de wilgentenen. Op vrijdagavond gingen we verder met het verlengen van de druppels op de zolder waar we lekker veel ruimte hebben.

Orthodontie praktijk v/d Meulen
Schrans 57-59, 8932 NB Leeuwarden

Projectleden:
– Hetty Grooten
– Sylvia Hettinga
– Ingrid de Lange