Ontdek de schoot der kennis onder de rokken van Marijke Muoi

Dizze trije hoeprokken ferwize nei de historyske klaaiïng fan Marijke Muoi dy ’t hjir eartiids op de bûtenpleats Mariënburg tahold. De rokken binne nei bûten ta rjochte om de klam te lizzen op de iepen hâlding en de posysje fan de skoalle middenyn de hjoeddeiske mienskip.

Deze drie hoepelrokken verwijzen naar de historische kledij van Marijke Muoi die hier vroeger in de buitenplaats Mariënburg verpoosde. De rokken zijn naar buiten gericht om de open mind en positie van de school midden in de hedendaagse samenleving te benadrukken.

These three hoops represent the crinolines Marijke Muoi was wearing while reposing in her country house Mariënburg. The skirts are facing the public to emphasize the open mind and position of the school in present-day society.

Verdiepen in de geschiedenis van de plek waar de school staat.
Kijk eens onder de rokken van Maaike Muoike.
Staalconstructie
De allergrootste hoepel!
directeur Bok
Vandaag, 1 februari, zijn Jack en ik bij directeur Bok van het Comenius College geweest om ons ontwerp te presenteren. We zijn hartelijk ontvangen, de heer Bok is zeer geïnteresseerd in ons project en we zijn samen het dak op geweest om de lokatie goed te inspecteren voor wat betreft de bevestiging van de hoepels. Fijn om te ervaren dat het ontwerp heel goed bevalt en de heer Bok prees het historische gezichtspunt dat wij gebruiken als uitgangspunt. We hebben het complete verslag aan hem overhandigd en hem de informatie van de website salix.kunstacademie doorgegeven zodat de school de voortgang kan blijven volgen.

Het dak aan de kant van de hoofdingang

Tijdens het vlechten ontstaan er ook spontane ideeën
Op 1 februari hebben Erna Vooys en Jack Visser het ontwerp (de hoepelrokken van Marijke Muoi) bij de directeur de heer Bok van het Comenius Collega gepresenteerd. De heer de Bok was zeer geïnteresseerd in het project en hij prees het historische gezichtspunt dat wij (de Comeniusvlechters) als uitgangspunt gaan gebruiken. Het complete verslag en de website van Salix Fragilis Leovardia zijn bij het bezoek overhandigd zodat de school de voortgang van het project kan blijven volgen. Nu Erna en Jack weer met beide benen op de grond staan zijn we weer aan de slag gegaan met ons wilgentenen project in Welsrijp. De eerste hoepelrok krijgt al de contouren van een heuse rok. Al zien de dames zichzelf niet een dergelijke rok lopen, het had toch wel wat, je kon er van alles onder verbergen. Met rok twee is een begin gemaakt. Het frame is klaar en wij zijn onderaan begonnen met het vlechten. Aan de derde rok moest gezien de grootte van het object nog een versteviging worden aan gebracht. Na overleg met onze supervisors begeleiders Karin v.d. Molen en Derk den Boer werd dit gerealiseerd en kon ook met deze rok begonnen worden met het vlechten. Wij zijn tevreden over de resultaten van de derde hoepelrok.

Al bibberend en goed aangekleed tegen de kou zijn ij dus al een eind op weg met de hoepel rokken van Marije Muoi.

 

Geregeld worden we begroet door de zeer enthousiasme boerderijhond van de eigenaren. Tijdens het vlechten ontstaan er ook spontane ideeën hoe en wat er nog eventueel aan toegevoegd kan worden aan het project.

Al brainstormend kwamen we op het idee om lichtsnoeren mee te vlechten in de objecten zodat deze ook op avond en nacht te zien waren. Na intern overleg kwamen we tot de conclusie dat, gezien de eerdere afspraken die te maken hadden met het gehele Salix-project, dat dit spontane idee, begrijpelijk, niet door kon gaan. Wel jammer, maar met goede moed en enthousiasme (ook van de hond) gaan wij weer verder met de rokken van Marijke.

Vandaag wederom een teamlid geveld door de griep.
Na overleg met Derk en Karin gaan we aan de slag.

  

Siets, Jack en Arend met de mega hoepelrok: eerst wordt het armatuur met wilgentenen bekleed. Vervolgens wordt in overleg besloten in welk patroon zal worden gevlochten. Gezien de grootte houden we het open en wordt het niet te zwaar. Er komt een ruitpatroon in waarvan de ruiten in grootte afnemen al naar gelang de rok smaller wordt. Daarna kan eventueel besloten worden de ruiten om en om op te vullen.

 .

Erna en Clasina gaan met de mini en midi aan de slag. De kleinste is zo goed als af, er zit een mooi patroon in dat na opvulling van enkele vlakken goed uitkomt. De andere is lastiger, er moeten tenen verwijderd worden die al behoorlijk vast zitten. Er is een begin gemaakt, volgende week met goede moed weer verder.

Zijn we klaar?
Laatste update, tot aan de plaatsing volgende week geen nieuwe meer, we zijn klaar!

 

Het eindresultaat zullen we met u delen, wanneer het aan de gevel van het Comenius Achter de Hoven is geplaatst. Dat wordt een superspannende onderneming, die mede mogelijk gemaakt wordt door vrachtwagens en een hoogwerker van de Gemeente Leeuwarden.

Inmiddels zijn we na hard werken in de alsmaar voortdurende kou aan het einde van het project gekomen, de hoepels zijn klaar. Nog enkele foto’s van de middel en extra large hoepels en dan op naar de eindbestemming.

 

De allerlaatste blog!
De hoepelrokken van Maaike Meu oftewel Maria Louise hangen. En hoe! Prachtig te zien vanaf de straat en zeker vanaf de kunstroute, die binnenkort van start gaat. De laatste loodjes wogen het zwaarst en waren het koudst, maar het is het allemaal waard geweest. Grote dank gaat uit naar de onverschrokken mannen in de bak, kraan en op het dak, en de aanwijzingen en koffie van de mensen van Comenius maakten de gure kou wat draaglijker. Het resultaat mag er zijn, we zijn trots op de verbinding tussen de historie van Marienburg en het heden van Comenius. Tot ziens op de opening op 26 april a.s.

 . 

 . 

 

Comenius
Achter de Hoven 118,
8933 CR Leeuwarden

 

Projectleden:
– Jack  Visser
– Erna Vooys
– Clasina Flapper
– Sietze Kraak
– Jan Kloosterman