Wylgeman

Dit keunstwurk lit symboalysk sjen hoe’t it wetter de stêd fiedt.

‘Wylgeman‘ voedt de stad. Dit kunstwerk laat symbolisch zien hoe het water de stad voedt.

‘Wylgeman‘ feeds the city. This work of art symbolically shows how the water feeds the city.

Fokke Veurman

De kanselarij
Turfmarkt 11,
8911 KS Leeuwarden