Het Ontwerp
De kroon

Friesland Campina
Pieter Stuyvesantweg 1,
8937 AC Leeuwarden

Kunstenaar:
Derk den Boer