Uitbazuinen

NDC mediagroep sammelet ynformaasje en bazunet it dêrnei rûn. Draacht it út: lokaal, regionaal en ynternasjonaal. De bazún is ek in ear. It harket nei wat der yn de mienskip bart en nei it sekuer neigean fan ‘e feiten wurdt it wer sjoernalistyk ferspraat.

NDC mediagroep verzamelt informatie en gaat het vervolgens uitbazuinen. Verkondigen: lokaal, regionaal en internationaal. De bazuin is ook een oor. Luisteren naar wat er in een samenleving gebeurt en door middel van het zorgvuldig checken van feiten weer journalistiek verspreiden.

NDC media group collects information and will trumpet it forth. To herald it locally, regionally and internationally. The trumpet is also an ear. Listening to what is happening in society and through checking the facts carefully, spreading it again in a journalistic manner.

We hebben een ‘ei’ gelegd, hoera!
Geef nog eens een tey-rib aan of proberen we te klemmen….?
Het nieuws de wereld in bazuinen
Werken met een grote groep vrijwilligers, dan vordert het werk. De grote bazuin is ook naar binnengerold en is al in een behoorlijke staat. Vrijdag 9 februari gaan we het NDC beklimmen om te zien hoe we het kunnen rondbazuinen.

De twee bazuinvormen aan de noordgevel van het NDC gebouw zijn verschillend van grootte en betekenis.

De kleinste is duidelijk onder de grotere aan de gevel gesitueerd en keert zich naar beneden als een ‘luisterend oor’ een soort ‘stethoscoop’, op zoek naar signalen uit de samenleving. De grotere komt boven de dakrand uit en ‘bazuint het nieuws de wereld in’.

Bevestiging van onze bazuinen
Bezoek bij NDC, kijkje op het dak voor de bevestiging van onze bazuinen…….hoe gaan we dat technisch voor elkaar boksen?
De technische man van Strukton loopt met ons mee, hij moet ervoor zorgen dat het bezoek aan het dak allemaal veilig verloopt.
Na dit werkbezoek gaan we weer aan de slag in de schuur in Welsrijp, het werk ziet er goed uit! Nog even een kort overleg met Derk en Karin.

 

  

De bazuinen krijgen steeds meer vorm.

Nu nadenken en overleggen over de beste manier van presenteren.

NDC Mediagroep
Sixmastraat 15, 8932 PA Leeuwarden

Projectleden:
– Thea Hommema
– Poppe Ytsma
– Will Troch