Brein

Objekt ‘BREIN’ byldet de ferbiningen út dy’t ûntsteane troch mienskiplike wurk- en tinkprosessen yn it bedriuwslibben. Haadlinen binne dúdlik sichtber. Natuerlike, organyske bewegingen folgje de iepen struktueren. Transparânsje, in iepen blik en ynsicht binne meielkoar ferweve.

Object ‘BREIN’ verbeeldt de verbindingen die ontstaan door de gemeenschappelijke werk- en denkprocessen binnen het bedrijfsleven. Hoofdlijnen zijn duidelijk zichtbaar. Natuurlijke, organische bewegingen volgen de open structuren. Transparantie, een open blik en inzicht zijn met elkaar verweven.

Object ‘BRAIN’ represents the connections that arise from common work and thought processes in business communities. The main lines are clearly visible. Natural, organic movements follow the trail of open structures. Transparency, an open eye and insight are woven together.

Los! De eerste stappen zijn gezet!
De Pitch
Het frame

 

 

 

 

 

Hoofdlijnen
Open structuren

Na het aanbrengen van de hoofdlijnen zijn de onderlinge verbindingen ontstaan. Denkprocessen in het brein volgen de natuurlijke bewegingen van de ‘open structuren’ die deze week zijn aangebracht. Transparantie in-zicht. De komende tijd werken we verder om te komen tot een dynamisch en organisch geheel.

Versterken van het beeld
Deze week hebben we gekozen om de structuur van het brein duidelijker te maken. Door het samen binden en het vlechten van meerdere wilgentenen, deze rondom de open structuren aan te brengen. Dit zorgt voor een ‘sterker beeld’ van het brein.
Straatbeeld

‘BREIN’ krijgt een steviger ‘kaaklijn’ om het beeld aan de straatkant te accentueren. Het laatste deel van de middag wordt besteed aan het uitproberen van het steunframe. Dat levert geen onoverkomelijke problemen op. De eindfase komt nu snel dichterbij…

Transparantie
Zonder donker, geen licht. Zonder verdichting geen openheid. De tussenliggende delen nog dichter ingeweven waardoor de transparantie van de open structuren in zijn geheel duidelijk zichtbaar zijn in het eindstadium. De planning van de week doorgenomen voor het plaatsen van het ‘brein’. Wanneer dat is? Dat lezen jullie in onze volgende update!
afronding project

Deze laatste keer in Wjelsryp hebben we de delen tussen de gaten dichter gevlochten om het verschil open-dicht / donker-licht nog duidelijker te laten uitkomen. Donderdag 22 maart wordt ‘Het Brein’ geplaatst op het pand van Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar. Daarna is het object nog het gehele jaar te bewonderen. We zijn benieuwd!

Plaatsing ‘Brein’

22 maart. Het ‘Brein’ is geplaatst met behulp van een hoogwerker van de gemeente op het pand van Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar.  Het ‘Brein’ hangt mooi over de rand van het plat dak. Het woord “SICHT’ op het dak geeft het object een extra dimensie.

Projectleden:
– Riekje Reitsma
– Henk Nijp
– Yvonne Brouwer

Projectadres – Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar
Keizersgracht 1,
8911 KR Leeuwarden